Gå til innholdet

SNUSBRUK BLANT VOKSNE OG UNGE

15% av befolkningen mellom 16-74 år sier de bruker snus daglig i 2021.
Dette tilsvarer om lag 670.000 personer.
4% sier de snuser av og til

21% blant menn og 8% blant kvinner

Det har vært en dobling i andelen som bruker snus, de siste 10 årene.
Andelen menn har gått opp fra 13 til 21%
Andelen kvinner har gått opp fra 3 til 8%

Det er i Trøndelag man finner flest som snuser daglig – 17%
I Aust-Agder – 10%.

21% av unge i alderen 16-24 år sier at de bruker snus daglig. Dette tilsvarer om lag 125.000 personer.

Det er om lag like mange som bruker snus daglig blant unge mellom 16-24 år som for 10 år siden. Den største økningen i den siste tiårsperioden er i aldersgruppen 25-44 år.

Adresse
Frudalen 54 B, 5306 Erdal
Telefon
-
E-postadresse
post@woweffekt.no
Foretaksregisteret
920747485
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business