Gå til innholdet

SNUSBRUK BLANT VOKSNE OG UNGE

FEMTEN PROSENT BRUKER SNUS DAGLIG I DEN VOKSNE BEFOLKNINGEN​

 • Rundt 15 prosent av befolkningen 16–74 år sier at de bruker snus daglig i 2021, noe som tilsvarer om lag 670 000 personer. Om lag 4 prosent sier de snuser av og til.
 • Det er store kjønnsforskjeller, blant menn sier 21 prosent at de snuser daglig, mot 8 prosent blant kvinner.
 • Det har vært en dobling i andelen som bruker snus de siste ti årene. Blant menn har andelen gått opp fra 13 til 21 prosent, mens snusbruken blant kvinner har gått fra 3 til 8 prosent på ti år.
 • Det er i Trøndelag man finner flest som snuser daglig, om lag 17 prosent. Det er færrest som bruker snus i Aust-Agder, rundt 10 prosent. Dette er data samlet inn i perioden 2017–2021, med fylkesinndeling fra før 2020.
 • Til nå har ikke snusbruk blitt kartlagt blant gravide.

TJUEEN PROSENT BRUKER SNUS DAGLIG BLANT UNGE

 • 21 prosent av unge i alderen 16–24 år sier at de bruker snus daglig, noe som tilsvarer om lag 125 000 personer. I tillegg sier 6 prosent at de bruker snus av og til.
 • Det er langt flere som snuser blant unge menn, 29 prosent, mot 12 prosent som bruker snus daglig blant unge kvinner.
 • Det er om lag like mange som bruker snus daglig blant unge 16–24 år nå som for ti år siden. Den største økningen i den siste tiårsperioden har vi sett i aldersgruppa 25–44 år.

SOSIALE FORSKJELLER I BRUK AV SNUS

 • Det har blitt betydelig forskjell mellom de ulike utdanningsgruppene når det gjelder snusbruk, målt i befolkningen i alderen 25–74 år.
 • Blant dem med kort utdanning (grunnskole) snuste om lag 20 prosent daglig i 2021. Blant dem med videregående skole snuste 14 prosent, og blant dem med utdanning på universitets-/høgskolenivå snuste 11 prosent.
 • For ti år siden var det ingen forskjell i snusbruk mellom utdanningsgruppene. Det har blitt flere som snuser i alle gruppene de siste årene, men økningen har vært størst blant dem med lav utdanning.

Tallene er fra Statistisk sentralbyrå  (ssb.no).

Adresse
Frudalen 54 B, 5306 Erdal
Telefon
-
E-postadresse
post@woweffekt.no
Foretaksregisteret
920747485
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business