Gå til innholdet

RØYKING – DØDSFALL OG SAMFUNNSKOSTNADER

Antall døde av røyking registreres ikke.
Folkehelseinstituttet beregner likevel at om lag 6300 dødsfall i Norge kunne tilskrives røyking i 2015.

Tobakksrøyk er den viktigste risikofaktoren for dødsfall i befolkningen under 70 år (20% av dødsfallene) og er den største risikofaktoren for tapte leveår i hele befolkningen.

SAMFUNNSKOSTNADER AV RØYKING

Helsedirektoratet har i en rapport anslått at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved røyking i Norge er opp mot 80 milliarder per år. Her inngår en økonomisk verdsetting av ca 150.-180.000 tapte kvalitetsjusterte leveår (QALYs)

Rene kostnader for helsevesen og produksjonstap på grunn av økt sykelighet og tidlig død har et anslag på 8 milliarder pr år.

Adresse
Frudalen 54 B, 5306 Erdal
Telefon
-
E-postadresse
post@woweffekt.no
Foretaksregisteret
920747485
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business